Pippi og Det kongelige Teater

5/4/2019 Kunst Nordjylland børn scenekunst KGL+

I forbindelse med et samarbejde med Det Kongelige Teater skrev jeg denne artikel

“Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg helt sikkert!”

En bomstærk pige med ildrødt hår. Vi kender hende, selvom historierne om Pippi blev skrevet for snart 70 år siden. Pippi-historien har stadig stor relevans. For er det ikke netop den handlekraftige, autonome, velorienterede og kreative jobansøger, der efterspørges? Du skal hvile i dig selv, have empati, være selvstændig og omstillingsparat. Sådanne unge skal vores uddannelsessystem altså producere. Derfor er vi nødt til at gøre op med test tyranniet og skabe rammer for at børn og unge møder det ukendte, prøver det uprøvede og dannes hele vejen rundt. Hvis de ind imellem forvilder sig ad krogede omveje, er tiden ingen lunde spildt. For jævnfør Pippi sagde en tidligere dansk statsminister engang: "Alt kan lykkes, hvis viljen til at ville, er større end frygten for at fejle."

Pippi er blevet et Ikon som lægger afstand til de voksne, autoriteterne, konventionerne og magthaverne. Hun er skeptikeren, der til stadighed tager de svages parti.

 

Hvorfor nu alt den snak om Pippi, test tyranni og samfundskritik når det skal handle om kunst og kultur? Det er fordi et menneske, som kan tage vare på sig selv og andre i et demokrati netop har gjort sine erfaringer gennem andet end faglig paratviden og eksakte videnskaber. Derfor er det utrolig positivt, at Det Kongelige Teater, via Kulturaftalen, har startet et nordjysk samarbejde. Vesthimmerland, Rebild og Jammerbugt Kommuner har indledt et partnerskab. Det udmønter sig i en 2-årig aftale om læringstilbud med udgangspunkt i teaterets kunstarter: Dans, opera, orkester og skuespil.

Hurra for det. For vore nordjyske, små landkommuners børn fortjener også at blive hele mennesker, der kan udøve selvforvaltning.

Et af delprojekterne i partnerskabet er tilbud til mellemtrinnet om længere læringsforløb forankret på skolen. Med udgangspunkt i en specifik opera- eller ballettitel fra sæsonen udarbejdes en stærk forenklet udgave målrettet det specifikke klassetrin til gennemførelse af et 12-ugers struktureret forestillingsforløb på skolen. Derudover en 2 dages lærerworkshop for lærere og pædagoger, opstart af det 12-ugers strukturerede forløb, en åben prøve på teateret og vejledende besøg på skolen af en af de tilknyttede kunstnere. Farsø skole har med nogle klasser gennemført et balletforløb i dette projekt, som det ses på billederne.

Vi glæder os til at se, hvad der kommer ud af dette partnerskab, og kan konstatere at skolerne melder flittigt ind i forhold til at benytte tilbuddene.

Jeg tror, at vi ved at styrke børns møde med kunst og kultur rammer Astrid Lindgrens syn på barnets udvikling og behov lige på kornet. Hendes ærinde var blandt andet at fokusere på en indre styring i barnet frem for en ydre disciplinering.

Så jeg slutter ringen ved igen at citere fra Pippi. For det at forvalte sig selv og andre kræver øvelse, som ikke kan sættes på læringsmålsformler. Det kræver rum til at udvikle et moralsk kompas. ”Den som er vældig stærk, bør også være vældig rar”.